GRAFIK

GRAFIK NA SEZON TANECZNY 2018/2019 R. 

Godziny lekcji prywatnych nie ujętych w grafiku do ustalenia / tel. 504-315-199 lub e-mail: biuro@studiokreacjitanca.pl

ponwtśrczwptsobnie
9:30
10:30
11:20
12:30
16:00
16:30
16:45
17:45
18:00
18:15
18:30
19:15
19:30
20:15
20:30
21:00
21:15